Гагнаж, гальванжуулсан тор нь удаан хугацаагаар зэврэлт өгч чанараа алдахгүй сайн талтай бөгөөд барилга, ХАА, хувийн хэвшилийн аж ахуйд өргөн хэрэглэгдэнэ.

Цайрдсан төмөр тор

1.3см x 1.3см хэмжээ бүхий нүхтэй торны үзүүлэлт үнийн санал

Төмрийн
диаметр

Боодлын
өргөн

Нүхний хэмжээ

Боодлын
урт

Үнэ

1 0.5мм 1.0м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 90 юань/боодол
3 0.5мм 1.2м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 100 юань/боодол
5 0.6мм 1.0м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 100 юань/боодол
7 0.6мм 1.2м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 115 юань/боодол
9 0.7мм 1.0м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 120 юань/боодол
11 0.7мм 1.2м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 135 юань/боодол
13 0.8мм 1.0м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 135 юань/боодол
15 0.8мм 1.2м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 155 юань/боодол
17 0.8мм 1.5м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 190 юань/боодол
19 0.9мм 1.0м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 175 юань/боодол
21 0.9мм 1.2м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 205 юань/боодол
23 0.9мм 1.5м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 235 юань/боодол
25 1.0мм 1.0м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 215 юань/боодол
27 1.0мм 1.2м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 265 юань/боодол
29 1.0мм 1.5м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 305 юань/боодол
31 1.1мм 1.0м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 250 юань/боодол
33 1.1мм 1.2м 1.3см х 1.3см 18м/боодол 305 юань/боодол

2.5см x 2.5см хэмжээ бүхий нүхтэй торны үзүүлэлт үнийн санал

Төмрийн
диаметр

Боодлын
өргөн

Нүхний хэмжээ

Боодлын
урт

Үнэ

1 1.1мм 1.0м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 115 юань/боодол
2 1.2мм 1.0м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 145 юань/боодол
3 1.2мм 1.2м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 175 юань/боодол
4 1.3мм 1.0м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 175 юань/боодол
5 1.4мм 1.0м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 200 юань/боодол
6 1.4мм 1.2м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 235 юань/боодол
7 1.6мм 1.0м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 240 юань/боодол
8 1.6мм 1.2м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 290 юань/боодол
9 1.8мм 1.0м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 300 юань/боодол
10 1.8мм 1.2м 2.5см x 2.5см 18м/боодол 335 юань/боодол

Цайрдсан төмөр тор

Цайрдсан төмөр тор

Цайрдсан төмөр тор

Цайрдсан төмөр тор

Гальванжуулсан торыг барилгад өргөн хэрэглэхээс гадна бусад зориулалтаар өргөн ашигладаг.

Цайрдсан төмөр тор

Цайрдсан төмөр тор

Цайрдсан төмөр тор

Цайрдсан төмөр тор

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ