Төмөр торыг төрөл бүрийн хашаа болон барилгын зориулалтөөр ашиглана.

Төмөр тор

1. Төмөр торны үзүүлэлт ба үнийн санал

Төмөр утасны диаметр Өндөр Нүхний хэмжээ Нэг боодол торны урт Сайтын үнэ
2.0мм 1.2м 6см×6см 30 м/боодол 80 юань/боодол
2.0мм 1.5м 6см×6см 30 м/боодол 95 юань/боодол
2.0мм 1.8м 6см×6см 30 м/боодол 125 юань/боодол
2.0мм 2.0м 6см×6см 30 м/боодол 150 юань/боодол
2.0мм 1.2м 5см×5см 30 м/боодол 92 юань/боодол
2.0мм 1.5м 5см×5см 30 м/боодол 110 юань/боодол
2.0мм 1.8м 5см×5см 30 м/боодол 135 юань/боодол
2.0мм 2.0м 5см×5см 30 м/боодол 160 юань/боодол
2.3мм 1.2м 5см×5см 30 м/боодол 120 юань/боодол
2.3мм 1.5м 5см×5см 30 м/боодол 135 юань/боодол
2.3мм 1.8м 5см×5см 30 м/боодол 155 юань/боодол
2.3мм 2.0м 5см×5см 30 м/боодол 200 юань/боодол
2.3мм 1.2м 6см×6см 30 м/боодол 108 юань/боодол
2.3мм 1.5м 6см×6см 30 м/боодол 125 юань/боодол
2.3мм 1.8м 6см×6см 30 м/боодол 145 юань/боодол
2.3мм 2.0м 6см×6см 30 м/боодол 170 юань/боодол
2.5мм 1.2м 5см×5см 30 м/боодол 145 юань/боодол
2.5мм 1.5м 5см×5см 30 м/боодол 165 юань/боодол
2.5мм 1.8м 5см×5см 30 м/боодол 190 юань/боодол
2.5мм 2.0м 5см×5см 30 м/боодол 205 юань/боодол
2.5мм 1.0м 6см×6см 30 м/боодол 120 юань/боодол
2.5мм 1.2м 6см×6см 30 м/боодол 130 юань/боодол
2.5мм 1.5м 6см×6см 30 м/боодол 155 юань/боодол
2.5мм 1.8м 6см×6см 30 м/боодол 175 юань/боодол
2.5мм 2.0м 6см×6см 30 м/боодол 190 юань/боодол
3.0мм 1.2м 5см×5см 30 м/боодол 200 юань/боодол
3.0мм 1.5м 5см×5см 30 м/боодол 230 юань/боодол
3.0мм 1.8м 5см×5см 30 м/боодол 270 юань/боодол
3.0мм 2.0м 5см×5см 30 м/боодол 300 юань/боодол
3.0мм 1.2м 6см×6см 30 м/боодол 190 юань/боодол
3.0мм 1.5м 6см×6см 30 м/боодол 220 юань/боодол
3.0мм 1.8м 6см×6см 30 м/боодол 250 юань/боодол
3.0мм 2.0м 6см×6см 30 м/боодол 280 юань/боодол
3.0мм 1.2м 5см×10см 30 м/боодол 160 юань/боодол
3.0мм 1.5м 5см×10см 30 м/боодол 180 юань/боодол
3.0мм 1.8м 5см×10см 30 м/боодол 230 юань/боодол
3.0мм 2.0м 5см×10см 30 м/боодол 250 юань/боодол
1.0мм 1.0м 1.3см×1.3см 18 м/боодол 85 юань/боодол
1.2мм 1.2м 1.3см×1.3см 18 м/боодол 145 юань/боодол
1.2мм 1.5м 1.3см×1.3см 18 м/боодол 185 юань/боодол
1.4мм 1.0м 1.3см×1.3см 18 м/боодол 145 юань/боодол
1.4мм 1.2м 1.3см×1.3см 18 м/боодол 160 юань/боодол
1.6мм 1.0м 1.3см×1.3см 18 м/боодол 165 юань/боодол
1.4мм 1.0м 2.5см×2.5см 18 м/боодол 110 юань/боодол
1.4мм 1.2м 2.5см×2.5см 18 м/боодол 130 юань/боодол
1.6мм 1.0м 2.5см×2.5см 18 м/боодол 140 юань/боодол
1.6мм 1.2м 2.5см×2.5см 18 м/боодол 155 юань/боодол
1.8мм 1.0м 2.5см×2.5см 18 м/боодол 145 юань/боодол
1.8мм 1.2м 2.5см×2.5см 18 м/боодол 170 юань/боодол
1.5-1.6мм 1.2м 3см×3см 18 м/боодол 135 юань/боодол
1.5-1.6мм 1.5м 3см×3см 18 м/боодол 150 юань/боодол
1.5-1.6мм 1.8м 3см×3см 18 м/боодол 175 юань/боодол
1.5-1.6мм 2.0м 3см×3см 18 м/боодол 210 юань/боодол
1.9-2.0мм 1.0м 3см×3см 18 м/боодол 120 юань/боодол
1.9-2.0мм 1.2м 3см×3см 18 м/боодол 145 юань/боодол
1.9-2.0мм 1.5м 3см×3см 18 м/боодол 180 юань/боодол
1.9-2.0мм 1.8м 3см×3см 18 м/боодол 210 юань/боодол
1.9-2.0мм 2.0м 3см×3см 18 м/боодол 240 юань/боодол
2.4-2.5мм 1.0м 3см×3см 18 м/боодол 170 юань/боодол
2.4-2.5мм 1.2м 3см×3см 18 м/боодол 190 юань/боодол
2.4-2.5мм 1.5м 3см×3см 18 м/боодол 250 юань/боодол
2.4-2.5мм 1.8м 3см×3см 18 м/боодол 270 юань/боодол
2.4-2.5мм 2.0м 3см×3см 18 м/боодол 300 юань/боодол

2. Төмөр шоны хэмжээ ба үнийн санал

0,6мм зузаан төмөр шон

Өндөр 1,5 метр 1,8 метр 2 метр 2,3 метр 2,5 метр
Үнэ 16 юань 18 юань 21 юань 23 юань 25 юань

0,8мм зузаан төмөр шон

Өндөр 1,5 метр 1,8 метр 2 метр 2,3 метр 2,5 метр
Үнэ 17 юань 20 юань 22 юань 24 юань 26 юань

1мм зузаан төмөр шон

Өндөр 1,5 метр 1,8 метр 2 метр 2,3 метр 2,5 метр
Үнэ 18 юань 22 юань 23 юань 25 юань 27 юань

1мм зузаан үл зэврэх төмөр шон

Өндөр 1,5 метр 1,8 метр 2 метр 2,3 метр 2,5 метр
Үнэ 21 юань 25 юань 28 юань 31 юань 36 юань

Үйлдвэрээс Эрээн хот хүртэл тээврийн зардлыг жич тооцно.

Төмөр тор

Төмөр тор

Төмөр тор

Төмөр тор

Төмөр тор

Төмөр тор

Төмөр тор

Төмөр тор

Төмөр тор

Төмөр тор

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ