Налуу таслагч\

Баталгаа: 13 сар

Нийлүүлэлт: Эрээн хотод 7-15 хоног

Төлбөр: 100 хувь

Тээврийн зардал: Эрээн хот хүртэл үнэгүй

Үйлдвэрлэсэн он: Цоо шинэ

Үйлдвэрийн үнэ: Сонголттой

Үнийн Сонголтуудыг ҮЗҮҮЛЭЛТ ба ҮНИЙН САНАЛ гэсэн хэсэгт танилцуулсан байгаа.

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Үнэ: 929 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 999 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 1019 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 1075 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 1165 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 1185 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 989 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 1059 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 1079 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 749 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 819 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 839 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 979 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 1569 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 1525 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

Налуу таслагч\

Үнэ: 659 юань Эрээн хүртэл тээврийн зардал багтсан

 

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Налуу таслагч\

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7-10 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ