Манай дансны дугаарууд

Банк

Банкны нэр: Agricultural bank of China. Beijing branch (Бээжин хот).
Хаяг: No.69, Jianguomen Nei Avenue, Dongcheng District, Beijing, P.R.China, 100005
Дансны дугаар: 622845 001 002 4886611
SWIFT code:
ABOCCNBJ010
Хүлээн авагч: Tsedendorj Enkhtaivan

Банк

Төгрөг: 5020977327, Доллор: 5020977338, Юань: 5020977349

Эзэмшигч Цэдэндоржийн Энхтайван

Банк

Төгрөг: 2709239062, Доллор: 2709380549, Юань: 2709379116

Эзэмшигч Цэдэндоржийн Энхтайван

Банк

Төгрөг: 454042098, Доллор: 454042001, Юань: 454042099

Эзэмшигч Цэдэндоржийн Энхтайван